Počítačové sítě, prodej a servis výpočetní techniky

Kontaktujte nás: +420 603 722 584

Návrh serverů pro optimální využití

Provádíme komplexní projektování serverových řešení, které vychází z návrhu potřebného hardwaru a následně i software.

Návrh serverového hardware

Zákazník většinou dostává na výběr buď značkový server, který většinou vybíráme z řad IBM či Hewlett Packard ,Compaq a Fujitsu na platformách firmy Intel. Vždy však poslední slovo má  zákazník.  My nabízíme jen a pouze řešení, které by bylo dle zadaných požadavků nejvhodnější pro realizaci v dané situaci a s ohledem na ekonomické  možnosti zákazníka. Víme, že server je primární zařízení počítačové sítě, které se nekupuje na měsíc, ale na dlouhou dobu, po kterou musí víc než spolehlivě fungovat.

Návrh serverového software

S tímto přímo souvisí i návrh operačního systému serveru. Zde opět obvykle vycházíme ze zadaných požadavků zákazníka. Nejčastěji se jedná o souborový server a terminál server, kde navrhujeme řešení na bázi Microsoft Windows Serveru a to i v případě webového  či mail serveru.

Souborový server

Jedná se o nejvíce rozšířený typ serveru. Jde o relativně jednoduché nasazení, ale s velmi důležitým úkolem a to umožnit všem uživatelům počítačové sítě, přistupovat k datovým souborům, které jsou centrálně uloženy a patřičně zabezpečeny tzn. na serveru. Tento styl má několik výhod a to, možnost sdílení souborů (např. dokumentů word, excel, hlavičkové papíry, firemní loga apod.) s více uživateli a pracovat s nimi  a druhou nepopiratelnou výhodou centrálně uložených dat je možnost centrálního zálohování, v případě výpadku klientské stanice (z důvodu např. vadného hardware, virů atd.) nedochází zbytečně ke ztrátě důležitých dat a ostatní uživatelé mohou pracovat dále.

Databázový server

S rostoucími objemy dat např. účetních, roste i požadavek na rychlejší přístup a vyhledání těchto dat a v tomto případě nastupuje databázový server. Samotných databází je několik např. relační, objektové, hierarchické atd. a jejich nasazení v příslušné firmě je odvislé od použité aplikace a samotné firemní infrakstruktury.

Terminálový server

U terminálového řešení se počítá s tím, že příslušná aplikace "běží" na serveru a ke klientovi  se přenáší pouze obraz ze serveru. To má tu výhodu, že po počítačové síti se nepřenášejí velké objemy dat, ale pouze obraz a výkon aplikace samotné není stanoven výkonem klientské stanice, ale výkonem serveru a kvalitou počítačové sítě jako takové. Klientem terminálových služeb může být jak běžný kancelářský počítač tak terminálový klient.

Doménový server

Hlavním úkolem tohoto serveru je komplexní správa počítačů a uživatelů v prostředí operačních Microsoft Windows. Každému z uživatelů je přiřazen uživatelský účet (uživatelské jméno) a tomuto účtu server (potažmo správce) může nastavit přístup ke zdrojům jak datovým tak tiskovým.

Webový server

Obvykle se jedná o server, který zprostředkovává potřebné informace pro co největší počet klientů, kdy nejčastějším zveřejňováným jsou HTML dokumenty, obrázky atd.
Mohou to být například aplikace typu webových stránek nebo e-shop, který je většinou přímo propojen s databázovým serverem.

Poštovní server

Přes tento server probíhá elektronická pošta. Většinou jsou na tomto serveru uživatelské účty (email schránky), které si klient může vybírat např. pomocí protokolů POP3, IMAP atd. nebo v napojení na webový server, tak pomocí www stránek. Poštovní server v dnešní době má i více funkcí nebo spíše v návaznosti na další služby umožňuje virovou kontrolu emailů, antispamovou kontrolu a mnoho dalších funkcí.