Počítačové sítě, prodej a servis výpočetní techniky

Kontaktujte nás: +420 603 722 584

Opravy a servis kancelářské techniky

Společnost Anatechnic, s.r.o. se specializuje na opravy kancelářské techniky.

Opravy kancelářské techniky

Běžný servis kopírovacích strojů, tiskáren a faxů zajišťujeme do 24 hodin. Doba odezvy na servisní zásah po nahlášení závady je zhruba do 6 hodin v pracovních dnech, mimo pracovní dny po dohodě se zákazníkem. Standardní servis, jako je pravidelná údržba, vyčištění stroje, pravidelná  výměna podávacích segmentů papíru, výměna fotoválců a fixačních válců, provádíme přímo na místě. Tím se zkrátí čas, kdy nemůžete využívat nefunkční stroj, na minimální dobu. Více jak 80% oprav dokážeme vyřešit již při první návštěvě zákazníka nebo navrhnout vhodné alternativní řešení. Naši zákazníci tak mohou opět ve velmi krátké době efektivně kopírovat a tisknout v kvalitě, na kterou jsou zvyklí.
Náročnější a rozsáhlejší  opravy strojů jsou prováděny jako dílenské  po dohodě se zákazníkem (výměny laserových jednotek a jejich čištění, výměny desek s elektronikou  a další díly elektroniky). Tato  činnost se většinou provádí v době, kdy zákazník stroj nepotřebuje, tedy např. ve dnech pracovního volna. V případě dílenské opravy tiskáren, faxů a multifunkčních kopírovacích strojů, můžeme na přání zákazníka zapůjčit náhradní stroj.

Záruka na opravu
Na provedenou opravu poskytujeme standardní záruku.