Počítačové sítě, prodej a servis výpočetní techniky

Kontaktujte nás: +420 603 722 584

Projektování a realizace sítí

Základem fungující společnosti je správně pracující a zabezpečená počítačová síť. My vám nabízíme síťová řešení, jak pro velké společnosti, tak i pro domácnosti. Máte možnost sledovat práci od návrhu projektu až po jeho konečnou realizaci. Pokud již máte počítačovou síť, se kterou jste spokojeni, navrhneme vám rádi její rozšíření, nebo zkvalitnění.

Po návrhu a konzultaci se zákazníkem provádíme též kompletní realizaci počítačové sítě dle pokynů zákazníka /umístění konkrétních kabelových, tras a koncových datových zásuvek /obvykle s metalickými kabelovými nebo optickými systémy. Po dohodě se zákazníkem provádíme realizaci podle schváleného časového harmonogramu. Nabízíme možnost realizace zakázky i o dnech pracovního volna a svátcích. Důsledně dodržujeme zákazníkem odsouhlasený rozpočet. Všechny případné změny důsledně konzultujeme a provádíme až po jeho odsouhlasení. Součástí dodávky sítě mohou být i aktivní či pasivní prvky /switche, routery, servery, UPS, datové rozváděče apod/.

V případě požadavků na bezdrátovou síť jsme schopni zprovoznit bezdrátové připojení jak v interním tak i externím prostředí.

Dále jsme schopni na přání zákazníka celou zrealizovanou počítačovou síť certifikovat u výrobce komponentů, ze kterých je celá počítačová síť sestavena a to na dobu až 20 let.

Jsme držiteli certifikátů od firem Reichle&De Massari a SOLARIX.

Dále nabízíme stavbu a konfiguraci serverů a jejich následnou správu.