Počítačové sítě, prodej a servis výpočetní techniky

Kontaktujte nás: +420 603 722 584

Realizace síťových rozvodů

Základem fungující společnosti je správně pracující a zabezpečená počítačová síť. My vám nabízíme síťová řešení, jak pro velké společnosti, tak i pro domácnosti. Provádíme návrh počítačových sítí.

Nejjednodušším způsobem, jak sdílet data, je propojení počítačů do sítě. Síť může poskytovat nejen možnost sdílení souborů mezi jednotlivými počítači a servery, ale může nabízet i možnost tisku nebo sdílený přístup k Internetu. V síti mohou pracovat servery a serverové programy, které řídí tok práce, sledují  postup jednotlivých projektů nebo poskytují firemní dokumenty pouze oprávněným uživatelům sítě. To všechno jsou služby, které zefektivňují práci jednotlivce i celého týmu.

Přestože na propojení počítačů do sítě se teoreticky nedá nic zkazit, opak je pravdou. Počítačová síť je jednou z nejdůležitějších firemních infrastruktur, kde při nevhodném návrhu může nastat situace, kdy ji za krátký čas bude nutné vybudovat znovu z důvodu její neprůchodnosti a nefunkčnosti.

Proto Vám poradíme, které jsou optimální komponenty pro Vaši počítačovou  síť s ohledem na Vaši stávající potřebu, s přihlédnutím na možný budoucí upgrade sítě na výkonnější a s ohledem na Vaši ekonomickou situaci.

Po návrhu a konzultaci se zákazníkem provádíme též kompletní realizaci počítačové sítě obvykle s metalickými kabelovými popřípadě i optickými systémy.

V případě požadavků na bezdrátovou síť jsme schopni zprovoznit bezdrátové připojení jak v interním tak i externím prostředí

Dále jsme schopni na přání zákazníka celou zrealizovanou počítačovou síť certifikovat u výrobce komponentů, ze kterých je celá počítačová síť sestavena a to na dobu až 20 let

Jsme držiteli certifikátů od firem Reichle&De Massari a SOLARIX.