Počítačové sítě, prodej a servis výpočetní techniky

Kontaktujte nás: +420 603 722 584

Tisková řešení

Společnost Anatechnic s.r.o. poskytuje výběr tiskáren s různou technologií tisku, kvality a od různých výrobců. Stačí si pouze vybrat zařízení dle Vašich požadavků a představ v našem e-shopu.

Pokud si nejste jistí výběrem požadovaného řešení, jsme Vám připraveni poradit s výběrem nejvhodnější tiskárny. Nebo se stačí začíst o pár řádek níže, kde jsou popsána kritéria pro výběr jak tiskáren samotných tak celých tiskových řešení.

Větší tisková řešení jsou svou stavbou navržena pro tisk větších objemů. Pomocí těchto tiskových řešení se denně vytiskne i několik tisíc stran či obálek a mají různé přídavné funkce. Jejich cena se však pohybuje i v řádu tisíců nebo desetitisíců korun. Kdy a jak se tedy rozhodnout jaké tiskové řešení vybrat?

Když potřebujete hodně tisknout

Větší objemy tisku jsou ve firmách nebo na úřadech k vidění poměrně často. Zejména hromadný tisk dopisů a s tím souvisejících obálek, anebo tisk informačních letáků apod. To vše představuje objemy tisku často v řádu stovek nebo tisíců stran. V takovém případě přitom hraje roli již každý ušetřený haléř na tisku jedné strany, každá hodina, kterou stráví zaměstnanec obsluhou tiskárny, i to, jak snadná je obsluha zařízení, jak si poradí s oboustranným tiskem, tiskem obálek apod. Jestliže se takovéto tisky realizují častěji, roste tento rozdíl přirozeně s každou další tiskovou úlohou.

V čem je rozdíl

Často se stává, že při letmém pohledu na technické parametry může uživatel dojít k závěru, že některé technické parametry modelu za 50 za 100 nebo za 250 tisíc vlastně vypadají stejně a proto není důvod kupovat velké a drahé tiskové řešení. Ale rozdíly tu existují, a to značné. Větší tisková řešení jsou konstruována na jednorázové a veliké objemy tisku. Zde není problém nepřetržitě tisknout třeba hodinu nebo dvě. Fixační jednotka má jinak řešené a tím pádem i dimenzované chlazení, podavače papíru jsou konstruovány na odpovídající zátěž stroje a je možné je rozšiřovat a v neposlední řadě mechanické části tiskárny jsou dostatečně robustní. Tím, co ale uživateli při pročítání technických parametrů tiskového stroje zůstává obvykle zcela skryto, je to, že dostatečně jsou dimenzovány i tonerové náplně, které mají kapacitu tisku desítky tisíc stran, tiskový válec pak nezřídka vydrží tisk i několika milionů stran. Díky tomu mají také nesrovnatelně menší náklady na tisk a servis a tím pádem i vyšší spolehlivost, která je u velkých objemů tisku velice podstatná.

Technologie tiskových strojů

Při výběru tiskových řešení obecně, je velice dobré dát si pozor na přesnou formulaci při zadávání výběrového řízení. Mezi běžnými uživateli totiž panuje názor, že kvalitní tisk poskytují pouze laserové tiskárny. Ve skutečnosti je to trošku jinak. Existují totiž také tiskárny s LED technologií, které se v tomto segmentu často uplatňují, či pozvolna nastupující tiskárny s inkoustem nebo voskem a dalšími moderními technologiemi. Kvalita tisku je přitom u všech těchto technologií naprosto srovnatelná stejně jako náklady na tisk. Při zadání výběrového řízení by se mělo dbát na to, aby bylo pokud možno technologicky neutrální. Selekce méně kvalitních či méně vhodných technologií je dána již tím, že se specifikuje minimální nebo maximální měsíční objem tisku a maximální cena za každou vytištěnou stranu. Náklady na tisk jedné strany, respektive tzv. výtěžnost tonerové kazety se přitom určují, bohužel zatím výlučně u černobílého laserového tisku, podle normy ISO/IEC 19752, takže je lze použít jako pevné srovnávací kritérium. Podobnou metodu lze použít i pro hodnocení tonerových kazet pro LED tiskárny.

Multifunkční stroje najdete i zde

Velice populární a hojně rozšířené jsou v současné době tzv. multifunkční zařízení All-in-One. Tato zařízení jsou většinou sestavena z tiskárny, skeneru, faxu a s funkcí možnosti kopírování popřípadě i odesílání emailů. Velice příjemnou novinkou je přitom nástup těchto zařízení i do nejvyššího segmentu náročnosti. Pokud tedy potřebujete velké tiskové řešení a zároveň výkonný kopírovací stroj, můžete získat všechno v jediném balení. To již je velice zajímavé, zejména díky tomu, že velkoobjemové barevné kopírovací stroje mají vyšší pořizovací hodnotu. Velká tisková řešení přitom standardně nabízejí možnost tisku kopírovaní či skenování až do formát A3, podobně jako tomu je u samostatných kopírovacích strojů.

Větší tiskárny nemusíte kupovat

Velice zajímavou možností, známou zejména z prostředí kopírovacích strojů, jsou nejrůznější modely financování středně velkých a velkých tiskových řešení. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste si tiskárnu museli koupit a jednorázově tak investovat desítky nebo stovky tisíc korun. Poměrně běžná je v této oblasti možnost financování přes leasing. Další možností financování, což je ještě častější, je komplexní outsourcing tiskového řešení. To znamená, že si s dodavatelem dohodnete pouze cenu za tisk 1 strany a dodavatel se dál stará o vše od servisu, přes výměnu tonerů až po například výměnu celého řešení. Často bývá součástí kontraktu i zásobování tiskárny papírem. O tom, v jakém stavu se tiskárna nachází, je přitom dodavatel informován v reálném čase díky komunikačnímu rozhraní a vzdálené správě zařízení. Zákazník se pak nemusí vůbec o nic starat a stačí zařízení jen používat.

Na co se soustředit při výběru

Pojďme se nyní společně podívat na to, jakým způsobem vybírat takové větší nebo velké tiskové řešení a na co si dát při tomto výběru zvláště pozor.

Multifunkční stroj proti klasické tiskárně

V prvním řadě je třeba se odpovědně rozhodnout, zda budeme chtít pouze tiskárnu, nebo zda by se nám hodila zároveň i velký a výkonný kopírovací stroj. To „velká“ je zde přitom opravdu hodně podstatné, neboť pro potřeby menšího objemu kopírování lze pořídit malý samostatný kopírovací stroj či multifunkční stroj. Pokud ale skutečně potřebujete kopírovat a tisknout ve velkých objemech, pak navýšení ceny u multifunkčního zařízení oproti klasické tiskárně není tak vysoké, ale je třeba mít na paměti, že pokud bude nové zařízení zároveň zastávat i funkci kopírovacího stroje, potom se zvýší i nároky na provozní zatížení. Dále je třeba myslet i na to, kolik zaměstnanců bude tiskárnu využívat. Ne vždy je tak jednoznačně lepší jedno multifunkční zařízení, namísto dvou samostatných, která mohou být dimenzována na menší objemy tisku.

Barevná – ano nebo ne

Neméně důležitá je též otázka, zda nové tiskové řešení má nabízet také barevný tisk, nebo ne. Zde dělá řada zákazníků při výběru často zásadní chybu, že si položí otázku: „Budeme potřebovat tisknout barevně?“ To je ale bohužel otázka naprosto irelevantní. Důležité je položit si tuto základní otázku: „Budeme potřebovat tisknout velkoobjemový barevný tisk?“ Na tuto otázku již totiž padne kladná odpověď v nesrovnatelně méně případech. Celý nákup lze přitom vyřešit velice elegantně tak, že si pořídíte velké černobílé tiskové řešení a za uspořené desetitisíce (oproti velkému barevnému tiskovému řešení) můžete pořídit jednu nebo i více malých barevných laserových nebo inkoustových či LED multifunkčních nebo samostatných tiskáren, které mají přijatelný poměr na tiskové náklady i kvalitu tisku a které budou sloužit právě pro onen příležitostný barevný tisk.

Velikost formátu tiskového média

Při výběru tiskového řešení je důležité zvolit, zda vám postačí tisk na formát A4 nebo zda budete potřebovat velkoobjemový tisk též na formáty větší (obvykle až do A3 nebo ještě větší). Stejně tak, jako v předchozím případě platí, že pokud nejsou Vaše nároky na objem tisku na A3 nebo větší tak velké, je možné řešit tisk na tento formát nákupem menšího, samostatného řešení.

Měsíční objem tisku

Měsíční objem tisku je zásadním ukazatelem ovlivňujícím cenu zařízení. Má rozhodující vliv na jeho konstrukci, na kapacitu a životnost jednotlivých součástí i na to, jak rychle bude probíhat kontinuální jednostranný tisk. Počet vytištěných stran za minutu totiž obvykle vypovídá pouze o rychlosti tisku při krátkém tisku. V případě, že tisknete několik tisíc stran najednou, hraje již významnou roli také to, jaký měsíční objem tisku je dané tiskové zařízení schopno bezproblémově zvládnout.

Zásobníky na tiskové médium

U velkých tiskových řešení je velmi podstatné, kolik zásobníků papíru je možno pro dané řešení použít a jaká je jejich kapacita a variabilnost pro Vaše použití. Pro řadu firem je přínosné mít k dispozici například v jednom tiskovém řešení čisté papíry jak formátu A4 tak i formátu A3, obálky a třeba i hlavičkové papíry, do kterých bude schopna tiskárna přímo tisknout. To, kolik a jaké tiskové zásobníky budete potřebovat, můžete zjistit nejlépe rozhovorem s těmi, kteří dané řešení budou používat. Právě tyto zásobníky pak budou hrát významnou roli zejména v produktivitě práce Vašich zaměstnanců, kteří budou dané řešení využívat. I když se nijak výrazně nepromítnou přímo v ceně zařízení, tak mají velmi významný vliv na celkové náklady vlastnictví, do kterých je nutné zahrnout i čas zaměstnanců strávený při výměnách papírů, obsahu zásobníků papíru apod.

Náklady na tisk

Všechny předchozí kroky výběru sloužily zejména k eliminaci těch modelů, které by nesplňovaly Vaše potřeby. Po těchto krocích přichází další fáze, kdy vstupuje do hry neméně důležitá složka a to je cena stroje. Cena v podobě nákladů na tisk, které jsou dlouhodobě u větších a velkých tiskových řešení významnější než samotné pořizovací náklady na zařízení. Navíc, jak jsme si řekli již výše, tiskové řešení není třeba si kupovat, neboť většina výrobců a dodavatelů nabízí i možnost outsourcingu. Je jen na Vašich finančních možnostech a na zvážení, která varianta financování je pro Vás výhodnější.

Multifunkční stroj a co je u nich podstatné

V případě, že jste v prvním kroku rozhodování zvolili multifunkční zařízení, vstupují do hry také některé další a neméně důležité parametry.

Ovládání multifunkčních strojů

Velmi důležité a často rozhodující je u multifunkčních zařízení také jejich ovládání. Uživatelské rozhraní by mělo být co nejjednodušší, intuitivní a pokud možno v českém jazyce. Je proto velmi vhodné se při výběru zaměřit též na to, jakým způsobem se kopírovací část tiskového řešení ovládá a jestli jsou k dispozici tlačítka na rychlou změnu formátu, počtu kopií, jasu kopie apod.

Automatický podavač originálů ADF

Automatic Document Feeder neboli automatický podavač je klíčovým pomocníkem při skenování, faxování i kopírování dokumentů. Jak už jeho název napovídá, slouží k podávání předlohy z držáku na sklo skeneru a následné výměně předlohy za další list popřípadě jeho otočení na druhou stranu. Využít ho lze však i při kopírování jen jednoho listu papíru, neboť jej přesně umístí na sklo skeneru, a tím zaručí, že výsledná kopie nebude nakřivo, nebude tam prosvítat odnikud světlo apod. Pro velkoobjemové kopírování je ADF zásadní podmínkou. Ne vždy však bývá v základní konfiguraci stroje, ale je k dispozici třeba jako volitelné příslušenství, což ovšem zpětně navyšuje cenu celého zařízení.

Adresný přístup k tiskovým výstupům

Zejména kopírovací stroje bývají často zneužívány pro soukromé účely. Z tohoto důvodu jsou také některá tisková řešení obsahující v sobě funkci kopírovacího stroje vybavena zařízením pro adresný přístupu ke kopírovacím funkcím. Zaměstnanci tak nejprve musí do zařízení zasunout svoji kopírovací kartu, případně se identifikovat svou čipovou kartu, či se jinak identifikovat a teprve poté mohou kopírovat. Tato funkce navíc též umožňuje zpřístupnit kopírování dokumentů jen Vámi vybraným zaměstnancům a těm, kteří by chtěli kopírovací stroj využít pro soukromé účely, to lze umožnit tím způsobem, že si zakoupí kopírovací kartu s určitým kreditem, který následně budou moci využít.

Nekupujte velkou tiskárnu nebo multifunkci za každou cenu

U tiskových řešení rozhodně nelze říci, že by větší vždy znamenalo lepší. Často je tomu spíše naopak. To, že jste veliká firma, nemá rozhodně přímou souvislost s tím, že si musíte pořídit velké tiskové řešení. Velká tisková řešení jsou určena pro velké objemy tisku, kde je nabízen nejlepší poměr cena/výkon. Ne každá velká firma ale takováto zařízení potřebuje. Často je vhodnější třeba větší množství menších tiskových zařízení s tím, že každá kancelář bude mít k dispozici své vlastní. Při výběru tak nehleďte na velikost firmy, ale na to, jak velké tisky dané oddělení, odbor či daná část firmy potřebuje.

Způsoby připojení tiskových a multifunkčních strojů

V dnešní době je již standardem připojení tiskových strojů, jak kopírovacích tak multifunkčních, ke stávající nebo nově budované počítačové síti. Nejčastějším způsobem připojení u malých strojů je přes USB port nebo WiFi pořípadě ethernet. Ale u tiskových strojů střední a vyšší třídy to bývá připojení přes počítačovou sít /ethernet/, kde je umožněno přímé sledování např. stavu spotřebního materiálu /tonerů, papíru v jednotlivých zásobnících apod./ Dalším důležitým kriteriém pro výběr je tedy jaký typ komunikace se strojem zvolit.